Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.