Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies?Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies?Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:
  • - Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
  • - Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
 
Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
  • - Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
  • - Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.


K čemu cookies používáme?


Zde vidíte Vaše nastavené volby cookies (nastaveno dne: zatím nenastaveno).

Na našem webu používáme tyto cookies:

Jak lze upravit využívání cookies?VymazáníVymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

BlokováníProhlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:
Chrome
Firefox
Internet Explorer


Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org


Tento web používá Google AnalyticsTato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics?Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.