Obchodní podmínky

Datum vydání: 10.01.2011 21:13:48

 
Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky pro internetový obchod Nábytek-Eva.cz. Specifikace montáže a výnosu a dopravného.


Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Nabytek-Eva.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 

2. Provozovatel v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje všechny své zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, že v případě jakéhokoli sporu s Provozovatelem se mohou  obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/), u které by byl veden tento mimosoudní spotřebitelský spor.

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Nabytek-Eva.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem (bod C), a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Nabytek-Eva.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7. Při  výrobě atypických rozměrů (dle přání zákazníka), u zboží z kategorie Ratanový luxus nebo u výrobků z řady Mexicana v odstínu jiném než světle hnědý vosk se účtuje platba předem ve výši 50% oproti zálohové faktuře. Při odstoupení od objednávky je záloha nevratná

8. Při nákupu zboží nad 30.000 Kč včetně DPH nebo při nákupu sedací soupravy či pohovky si dodavatel vyhrazuje právo na zálohu 30-50% z celkové částky předem oproti zálohové faktuře. 

 

9. Pro objednávky zboží z kategorie Ratanový luxus platí následující:

-          požaduje se vždy záloha 50% z celkové ceny předem na účet dodavatele (oproti zálohové faktuře)

-          Zbývající polovina se hradí buď těsně před předáním zboží na účet dodavatele nebo hotově při předání zboží

-          Je možný osobní odběr v Praze 6 (zdarma)

-          Dopravu zajišťuje dodavatel vlastní, aby nedošlo k poškození během přepravy (dodací lhůta tohoto nábytku je dlouhá, v případě poškození by se zboží muselo objednávat znovu – proto toto opatření. Ceník dopravného viz níže v bodě Doprava)

-          Po objednání dodavatel vystaví zálohovou fakturu, na jejímž základě objednává zboží v Indonésii. Termín doručení bývá zpravidla 3-5 měsíců, záleží na termínu uzávěrky. Na dotaz Vám přesně sdělíme aktuální a neměnný termín dodání, který se vztahuje na konkrétní objednávku.

-          Je-li Vámi vyhlédnuté zboží skladem, můžete si jej vyzvednout osobně v Praze a zaplatit při odběru v hotovosti nebo si jej nechat doručit naší dopravou. Ke druhé variantě se vztahuje 50% záloha předem. 

-          Ochranné potahy na ratanový nábytek se šijou vždy na míru a nejsou součástí ceny produktu - jejich cena bude sdělena na požádání. 

 

 

 

Záruka

Záruční doba je podle zákona stanovena v délce 24 měsíců. Doba začíná běžet od data převzetí. U některých výrobků může být doba prodloužena dle pravidel výrobce, popř. dovozce. Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, poškozené neodborným zacházením, nebo neodbornou montáží.

 

Reklamace

 

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití garantuje prodávájící kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být upltněny bezodkladně a to e-mailem.

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
 
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Zboží reklamujte přímo u prodejce a to neodkladně po zjištění závady dle podmínek reklamačního řádu vždy písemně na adrese info@nabytek-eva.cz  a telefonicky na tel.č. 603 279 940. Urychlíte tak průběh reklamace.

3. Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Zašlete písemnou žádost, že si přejete odstoupit od smlouvy. 

Uveďte: číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu.
 
Vrácené zboží
- nesmí být použité
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.
 
Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (POZOR! Doporučeně neznamená na dobírku).
Náklady spojené s odesláním či dopravením zboží do našeho skladu ze zákona hradí kupující.
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy u dodávky zboží upraveného a objednaného přímo na míru (tedy u atypu).

 

 

Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží  a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat při registraci ).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking, on-line platba, platební kartou, apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

 

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky. Vyjímkou je nemožnost vrácení zboží upraveného na míru podle přání spotřebitele nebo zboží z kategorie Ratanový luxus vyráběné na objednávku. 

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Ochrana osobních údajů při registraci

 

Veškeré informace o zákazníkovi získané registrací budou použity v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 

 

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Nabytek-Eva.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

 

Montáž a výnos

 

Montáž nábytku


Jelikož dodáváme 90% zboží v demontovaném stavu, vznikla nová služba montáž nábytku. Tuto službu rádi využívají především senioři, maminky na mateřských dovolených nebo lidé časově zaneprázdnění či málo zruční. Všichni zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, si ji mohou objednat přímo u konkrétního výrobku, kde je rovněž zobrazena i cena za provedenou montáž.

 

Cena montáže se odvíjí od složitosti výrobku a je prováděna přímo na místě doručení.

 

Našimi zákazníky jsou nejvíce žádané montáže kuchyní - kuchyňské linky, kde se provádí montáž horních a spodních skříněk. Další nábytek náročný na montáž jsou ložnice, manželské postele, obývací stěnydětské pokoje a skříně.

 

Montáž výrobků provádí vyškolení profesionální pracovníci, pro které je montáž nábytku hračkou a každodenní prací.

Montáž je prováděna pečlivě a funkčnost nábytku je před zákazníkem ověřována.
 

 

Výnos nábytku do patra

 

Výnos do patra využívají hlavně starší osoby, maminky nebo osoby, které se nemají na koho obrátit.
U každého výrobku je tato služba oceněna, není-li, neváhejte se na nás obratit s dotazem.
Cena se liší dle hmotnosti a velikosti zboží.
Standardní dovoz zboží probíhá tak, že je zboží předáváno před první vchodové dveře.
Abychom mohli uskutečnit výnos zboží do patra, řidiči s sebou vozí dalšího pracovníka, který při výnosu nábytku pomáhá. Tudíž nemusíte mít doma k dispozici žádnou jinou osobu. 
 
 
Pokud se rozhodnete pro výnos nebo montáž, pak se dodací lhůta objednaných produktů mění dle aktuálního závozu naší přepravy.

 

 

 

Dopravné

 

Ceny dopravného:

  • Dopravné za 210,- Kč (zboží od    1,-Kč do 2.500,- Kč)
  • Dopravné za 340,- Kč (zboží od 2.501,-Kč do 5.000,- Kč)
  • Dopravné za 450,- Kč (zboží od 5.001,-Kč do 7.000,- Kč)
  • Dopravné za 490,- Kč (zboží od 7.001,-Kč do 9.999,- Kč)
  • DOPRAVA ZDARMA - zboží od 10.000,- Kč a výše

U objednávky zboží  v hodnotě 10.000,- Kč a výše je doprava ZDARMA po celé České republice.

Na Slovensko nedodáváme.

 

 

 

 

Pro zboží z kategorie Ratanový luxus platí následující ceny dopravného:

Ratanový luxus je zboží vyráběné zpravidla na konkrétní objednávku, proto je vhodné jej přepravovat s maximální péčí, aby nedošlo k poškození. Následná reklamace by byla velmi zdlouhavá, jelikož by se musel v Indonésii vyrobit nový kus (dlouhá doba dodání). Proto tento nábytek zavážíme prostřednictvím soukromého přepravce a ceník se liší.

1. Ceny dopravy dle vzdálenosti od skladu (Praha) :

 
-  Celé území  Prahy - 1.200 Kč
-  Okolí Prahy do 50 km - 1.700 Kč
-  Vzdálenost od Prahy:
                51 - 100 km / 2.200 Kč   
              101 – 200 km / 3.500 Kč
               nad 201 km /  4.500 Kč  
 
- Slovenská rep. po Bratislavu - 6.000 Kč
- Slovenská rep. za Bratislavou - 8.000 Kč
 
  
2. Ceny stěhování nábytku do objektu zájemce za jednotlivou dopravu :
 
A -  Spoluúčast řidiče se zájemcem       -               500 Kč
B -  Kompletní stěhování dopravcem    -             1.000 Kč    
 
3. Můžete si pro nábytek přijet sami nebo si sjednat dopravu (nechit námi sjednat) - Česká Pošta, PPL, Toptrans, apod. za předpokladu, že zboží bude uhrazeno předem bankovním převodem na účet dodavatele (nebo v hotovosti při odběru ze skladu dodavatele v Praze 6).

 


Diskuse